Zdobycie prawa jazdy to inwestycja. Inwestujesz pieniądze, czas .Wyszkolimy Cię za rozsądne pieniądze. Dopasujemy godziny szkolenia i jazdy do Twoich codziennych zajęć. Zdobędziesz potrzebną wiedzę i umiejętności w dobrej atmosferze, przy profesjonalnej pomocy i opiece. Mamy wysoką zdawalność w ośrodkach egzaminacyjnych.


Szkolimy od wielu lat (szkoła istnieje od 1992 roku), wiemy jak to robić. Jako nieliczni w Warszawie utrzymujemu się na rynku od tak długiego czasu a to już o świadczy samo za siebie. Nie obiecujemy cudów, my po prostu uczymy.
Cena kursu obejmuje szkolenie teoretyczne i praktyczne (po 30h), wydanie zaświadczenia o ukończeniu kursu, udostępniamy podręczniki, testy, szkolimy również indywidualnie w zakresie teorii. Jeżeli nie możesz chodzić na wykłady, ucz się On-line. Zapisz się na kurs, a dostaniesz hasło dostępu.
Pamiętaj, że tylko ludzi bogatych stać na tanie rzeczy!!!

Uwaga!  Pragniemy poinformować że od 01.01.2013 nastąpiło połączenie ze szkołą jazdy "LIDER"  która tak jak nasza działa na warszawskim rynku od przeszło 20 lat . Mamy nadzieję że wspólne działania wpłyną na jeszcze lepszą jakość naszych usług.

 Chcesz dowiedzieć się o nas więcej? Zapraszamy na Facebook "Kanon & Lider"

.....................................................................................................................................

UWAGA !!!!

Od 19 stycznia 2013 r. obowiązuje nowa ustawa o kierujących pojazdami i zgodnie z nią osoba ubiegająca się o prawo jazdy, pierwsze kroki musi skierować do wydziału komunikacji właściwego dla miejsca stałego zameldowania i tam po złożeniu dokumentów, które wymienione są poniżej,  założyć tzw. (PKK) Profil Kandydata na Kierowcę. (czas oczekiwania do 2 dni roboczych). Jest to elektroniczny dokument,  zawierający dane identyfikacyjne osoby ubiegającej się o wydanie prawa jazdy.  Dokument ten jest niezbędny do rozpoczęcia szkolenia oraz przystąpienia do egzaminu.

 Po wygenerowaniu profilu, kandydat zgłasza się do ośrodka szkolenia kierowców, który  pobiera PKK do swojej ewidencji, co stanowi podstawę do rozpoczęcia szkolenia.

Dokumenty wymagane przy wizycie w wydziale komunikacji.

Wypełniony wniosek oraz:

 • dowód tożsamości,
 • jedna wyraźna, aktualna i kolorowa fotografia o wymiarze   3,5 cm x 4,5 cm przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, lewy półprofil z widocznym lewym uchem,
 • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do kierowania pojazdem, wydane przez lekarza uprawnionego do badań kierowców,
 • pisemna zgoda rodziców lub opiekunów, jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat
 • kserokopia prawa jazdy wydanego za granicą wraz z tłumaczeniem (przy wymianie prawa jazdy nieokreślonego w konwencjach o ruchu drogowym),
 • kserokopia karty pobytu, wizy, innego dokumentu lub potwierdzenia o pobycie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej powyżej 185 dni w przypadku cudzoziemca.

Po złożeniu w/w. dokumentów w Oddziale Praw Jazdy Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta (gminy) właściwego dla miejsca stałego zameldowania, zostaje wygenerowany i przekazany wnioskodawcy indywidualny nr PKK niezbędny do rozpoczęcia kursu w Ośrodku Szkolenia Kierowców

 • PKK wydaje się w przypadku:
 • ubiegania się po raz pierwszy o uprawnienie,
 • rozszerzenia uprawnień,
 • wymiany prawa jazdy z zagranicy (z wymaganym egzaminem teoretycznym),
 • sprawdzenia kwalifikacji (po dostarczeniu orzeczenia lekarskiego i/lub psychologicznego)
 • - przywrócenia uprawnień cofniętych powyżej 1 roku,
  - przywrócenia uprawnień cofniętych w związku z utratą kwalifikacji,
   - zwrotu prawa jazdy zatrzymanego co najmniej od 1 roku,
 • posiadającego uprawnienia do jazdy pojazdami  z automatyczną skrzynią biegów ubiegającego się o uprawnienia bez ograniczeń,
 • w przypadku ubiegania się ponownie o uprawnienia po rocznej przerwie (dokumenty przesłane przez WORD po niezdanym egzaminie)

  Uwaga! możliwe  jest zlecenie wyrobienia profilu  PKK przez upoważnioną  osobę. (w pierwszej linii  pokrewieństwa bez opłat) (niespokrewnieni opłata 17 zł w znaczkach skarbowych.